Strona domowa Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Aktualności

Witamy w portalu OSA!

Miło nam poinformować, że Otwarty System Antyplagiatowy jest już dostępny dla szerokiego grona osób i instytucji, także spoza środowiska akademickiego. Dotychczas z systemu mogli korzystać jedynie opiekunowie prac dyplomowych z polskich uczelni partycypujących w projekcie OSA Miedzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Obecnie jest on dostępny dla każdego.

Analiza dokumentu jest płatna, ale stawka jest konkurencyjna w stosunku do podobnych usług oferowanych na rynku polskim i wynosi 4,30 zł za 10 000 znaków. Kwota jest liczona proporcjonalnie, czyli np za 5 000 znaków zapłacisz tylko 2,15 zł, a za 15 000 znaków - 6,45 zł. Taki sposób naliczania opłaty jest oczywiście korzystniejszy dla użytkownika - w przeciwieństwie do liczenia za każde rozpoczęte 10 000 znaków. Sprawdzenie czterech prac po 2 500 znaków w systemie OSA kosztuje tyle samo co sprawdzenie jednej pracy z 10 000 znaków. W przypadku liczenia za każde rozpoczęte 10 000 znaków - opłata za te prace byłaby aż 4x wyższa! Widać więc, że w naszym systemie warto sprawdzać nie tylko całe prace, ale również pojedyncze rozdziały.

System umożliwia w szczególności:

  • identyfikację podobieństw badanego tekstu do zapisów dokumentów referencyjnych znajdujących się w systematycznie powiększanych zasobach z Internetu i baz tematycznych (obecnie ponad miliard prac),
  • wykrycie błędów edytorskich w dokumencie (np. literówek, niewłaściwego kodowania itp.),
  • analizę stylometrycznej spójności dokumentu.

Po zakończeniu analizy jej wynik jest przesyłany w postaci pliku html na adres mejla podany przez użytkownika podczas zakładania lub aktualizacji konta. Teksty przesłane do badania nie zasilają żadnej z baz referencyjnych, a ich zapisy i wszystkie wyniki ich analizy są usuwane z systemu po 30 dniach, o ile użytkownik nie zrobi tego wcześniej.

Zachęcamy do założenia konta w systemie! Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.