Strona domowa Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Aktualności

Witamy w portalu OSA!

Miło nam poinformować, że Otwarty System Antyplagiatowy jest już dostępny dla szerokiego grona osób i instytucji, także spoza środowiska akademickiego. Dotychczas z systemu mogli korzystać jedynie opiekunowie prac dyplomowych z polskich uczelni partycypujących w projekcie OSA Miedzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Obecnie jest on dostępny dla każdego.

Analiza dokumentu jest płatna, ale stawka jest konkurencyjna w stosunku do podobnych usług oferowanych na rynku polskim. System umożliwia w szczególności:

  • identyfikację podobieństw badanego tekstu do zapisów dokumentów referencyjnych znajdujących się w systematycznie powiększanych zasobach z Internetu i baz tematycznych (obecnie ponad miliard prac),
  • wykrycie błędów edytorskich w dokumencie (np. literówek, niewłaściwego kodowania itp.),
  • analizę stylometrycznej spójności dokumentu.

Po zakończeniu analizy jej wynik jest przesyłany w postaci pliku html na adres mejla podany przez użytkownika podczas zakładania lub aktualizacji konta. Teksty przesłane do badania nie zasilają żadnej z baz referencyjnych, a ich zapisy i wszystkie wyniki ich analizy są usuwane z systemu po 30 dniach, o ile użytkownik nie zrobi tego wcześniej.

Zachęcamy do założenia konta w systemie! Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.